JCEE’02

Sr. E. PUIG: El Centre de Transferència de Tecnologia

Sr. A. PIÑOL: Tècniques de diagnosi d´avaries en motors d´inducció trifàsics

Sr. J. MAYNÉ: Sensors i condicionadors de senyals

Sr. M. FAUNDEZ: Noves tendències en àudio digital

Sra. A. CARREÑO, Sra. J. OBÓN: Presentació dels Serveis del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i el Programa Minerva

 

Sra. O. VILLACAÑAS: Disseny per al reciclatge: producte reciclat / reciclable 

Sr. X. PUJOL: Importància de la comunicació en el primer lloc de treball

Sr. V. SALA:  Convertidors multinivell: aplicacions 

Sr. L. FERRER: Introducció a la compatibilitat electromagnètica   

Sr. J. Balcells: Projectes de recerca  a Departament d’Enginyeria Electrònica

Sr. E. ALDABAS: Introducció al reconeixement de patrons mitjançant xarxes neuronals

Sr. R. PINDADO:  Possible incidència de les declaracions de Bolonia i Praga A l’Enginyeria  

Sr. J. MONTANYÀ: Mesura del camp electrostàtic natural aplicat a la detecció de descàrregues atmosfèriques

Sr. J. SÁNCHEZ: Organització d´empresa. Autòmats programables.

Sr. M. LOPEZ PALMA: Tecnologies en pantalles  planes

Sr. P. MONAGAS: Analitzador del plor de l’acabat de néixer

Sra. L. MESTRANZA:   Tendències en disseny electrònic

Sr. J. L. ROMERAL: Tendències en control d´accionaments

Sra. T. NAVARRO: Aplicació de les ondetes a l´anàlisi  d´imatges 

Sr. C. JAÉN: Introducció als controladors en mode lliscant (sliding mode)

Sr. F. J. SÁNCHEZ ROBERT: Aprenentatge Cooperatiu al curs l’Electrònica Digital de l’EPSC

Sr. X.ÁLVAREZ: Cloenda de les Jornades