JCEE’02

 

18 NOVEMBRE MATÍ

de 12:00 a 14:00

18 NOVEMBRE TARDA

de 19:00 a 21:00

Sr. E. PUIG: El Centre de Transferència de Tecnologia

(CTT)

Sr.A. PIÑOL: Tècniques de diagnosi d´averies en motors  d´inducció trifàsics

(DEE)

 

Sr. J. MAYNÉ: Sensors i condicionadors de senyals

(SILICA)

  Sr. M. FAUNDEZ: Noves tendències en audio digital

(EUET MATARÓ)

25 NOVEMBRE MATÍ

de 12:00 a 14:00

25 NOVEMBRE TARDA

de 19:00 a 21:00

Sra. A.CARREÑO, Sra. J. OBÓN: Presentació dels Serveis del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i el Programa Minerva

 

(CETIB)

 

 

 

Sra. O.VILLACAÑAS: Disseny per al reciclatge: producte reciclat / reciclable 

 

(Centre Català de Reciclatge)

 

    

Sr. X. PUJOL: Importància de la comunicació en el primer lloc de treball

(SONY)      

 

 

Sr. V. SALA:  Convertidors multinivell: aplicacions 

(DEE)

2 DESEMBRE MATÍ

de 12:00 a 14:00

2 DESEMBRE TARDA

de 19:00 a 21:00

Sr.Lluis FERRER: Introducció a la compatibilitat  electromagnètica 

(DEE)

Sr. J. Balcells: Projectes de recerca  al

Departament d’Enginyeria Electrònica

(DEE)

Sr. E. ALDABAS: Introducció al reconeixement de patrons mitjançant xarxes neuronals

(DEE)

 

Sr. R. PINDADO:  Possible incidència De les

 declaracions de Bolonia i Praga A l’Enginyeria  

(EUETIT)

 

9 DESEMBRE MATÍ

de 12:00 a 14:00

9 DESEMBRE TARDA

de 19:00 a 21:00

Sr. J. MONTANYÀ: Mesura del camp electrostàtic natural  aplicat a la detecció de descàrregues atmosfèriques

(INGESCO)

 

Sr. J.SÁNCHEZ: Organització d´empresa. Autòmats  programables.

(OMRON)

 

Sr. M. LOPEZ PALMA: Tecnologies en pantalles  planes

(SHARP)

 

 

Sr. P. MONAGAS: Analitzador del plor de l’acabat de néixer

 

16 DESEMBRE MATÍ

de 12:00 a 14:00

16 DESEMBRE TARDA

de 19:00 a 21:00

Sra. L. MESTRANZA:   Tendències en disseny electrònic

(ARROW)

 

  Sr.J.L. ROMERAL: Tendències en control  d´accionaments

(DEE)

Sra. T.NAVARRO: Aplicació de les ondetes a l´anàlisi  d´imatges 

(MA3 Campus Terrassa)

Sr. C. JAÉN: Introducció als controladors en mode lliscant (sliding mode)

(DEE)

 

Sr. F.J. SÁNCHEZ ROBERT: Aprenentatge Cooperatiu al curs l’Electrònica Digital de l’EPSC

(DEE)

Sr. X.ÁLVAREZ: Cloenda de les Jornades

(Delegat del Rector del Campus Terrassa)