JCEE’03

 

 

 

10 NOVEMBRE MATÍ

10 NOVEMBRE TARDA

 

12:15-13: JOAN MONTAÑÀ. EE TERRASSA

 

 EL CAMP ELECTROSTÀTIC EN TEMPESTES 

 

 

 

19-20: CARLES JAEN. DEE TERRASSA

 

UNA PROPOSTA DE CONTROL ADAPTATIU APLICAT A CONVERTIDORS PWC DC-DC

 

 

13-14: JOSE LUIS ROMERAL. DEE TERRASSA

 

PROGRAMACIÓ D’AUTÒMATS INDUSTRIALS: CONCEPTES

 

 

 

 

20-21: JORDI GINÉ JUANPERE I CAROLINA RIUS CETIB

 

PRESENTACIÓ DELS SERVEIS DEL COL.LEGI

D’ENGINYERS TÈCNICS (ALUMNES DEL 3R. CURS)

 

17 NOVEMBRE MATÍ

17 NOVEMBRE TARDA

 

12-13: EZEQUIEL PUIG . CTT

 

LA UPC , MOTOR TECNOLÒGIC PER A  LES EMPRESES

 

 

 

19-20:  EMILIANO ALDABAS. DEE TERRASSA

 

INTRODUCCIÓ A L’ENTRENAMENT DE XARXES NEURONALS ARTIFICIALS

 

13-14 : PEDRO MONAGAS. NETURIN, S.L.

 

CAMÍ DE L’ENGINY: DE LA IDEA AL PRODUCTE

 

 

 

 

 

 

 

20-21: XAVIER PUJOL . SONY

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’EQUIPS ELECTRÒNICS D’ALTA TECNOLOGIA

 

24 NOVEMBRE MATÍ

24 NOVEMBRE TARDA

 

12-13 : PEDRO RODRÍGUEZ . EE TERRASSA

 

NOva EstratÈgia de Control pEr

 a  condicionadors ActiUs de Corrent

 

 

19-20: DAVID ROMERO. EE TERRASSA

 

PROTECCIÓ DE SISTEMES ELÈCTRICS ENFRONT DE DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES

 

 

 

 

13-14:  IÑAKI CANDELA. EE TERRASSA

 

SISTEMES DE FILTRATGE D’HARMÒNICS

 EN LA XARXA ELÈCTRICA

 

 

 

20-21: ALBERT OLIVÉ.MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

 

DE L’AUTÒMATA UNIVERSITARI AL PLC INDUSTRIAL: EVOLUCIÓ, TÈCNICA I TENDÈNCIES DE PROGRAMACIÓ

 

1 DESEMBRE MATÍ

1 DESEMBRE TARDA

 

12-14: BETRIU. WEIDMULLER

 

PROTECCIÓ CONTRA SOBRE TENSIONS

 EN LA INDÚSTRIA

 

 

 

 

 

19-20: MANEL LAMICH DEE TERRASSA

 

DSP: INTROCUCCIÓ I APLICACIONS

 

 

 

20-21: JORDI MAYNE . SILICA AVNET Iberia

 

SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ: RFID, BIOMETRIA

, SMART CARDS, TARGETES MAGNÈTIQUES

 

   

 

 

15 DESEMBRE MATÍ

15 DESEMBRE TARDA

 

12-13: RAFAEL PINDADO. DEE TERRASSA

 

LES ENERGIES RENOVABLES A  ESPANYA I

LA SEVA SITUACIÓ A LA UNIÓ EUROPEA

 

 

 

 

19-19: 40: JOSEP BALCELLS. DEE TERRASSA

 

LA QUALITAT DEL SUBMINISTRE ELÈCTRIC.

ASPECTES TÈCNICS  I ECONÒMICS

 

 

 

 

 

13-14: JOSEP POU. DEE TERRASSA

 

SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA

 APLICATS A LES ENERGIES RENOVABLES

 

 

 

 

19:40-20:20: VIRGINIA ESPINOSA. EUPMT

 

ELS MODELS COGNITIUS A L’ENGINYERIA

 

 

 

20:20-21: JULI GARCIA . ENDESA

 

EL TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICA A CATALUNYA. ASPECTES FONAMENTALS

 

 

22 DESEMBRE MATÍ

22 DESEMBRE TARDA

 

12-13: VICENÇ PARISI. DEE TERASSA

 

RECONEIXEMENT DE PATRONS EN

 DESCRIPCIONS MULTIESCALA 

 

 

19-20:50: RICARD AMBRONA . SCHNEIDER ELECTRIC

 

TECNOLOGIA ETHERNET APLICADA A ENTORNS INDUSTRIALS : TRANSPARENT FACTORY

 

13-14: ALBERT MASIP. ESAAI

 

UN MODEL DE SIMULACIÓ D’UN PROCÉS PRODUCTIU REAL.INTEGRACIÓ D’UNA OPTIMITZACIÓ DISCRETA

 

 

 

 

 

 

Descarregar tríptic de les jornades