El Departament d'Enginyeria Electrònica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya organitza, 

en el Campus de Terrassa, les

 

X JORNADES DE CONFERÈNCIES 

JCEE'04

           


 

Tendències, aplicacions, recerca i docència 

en el camp de l' Enginyeria Electrònica.

     Com en les edicions anteriors aquest cicle forma part de les activitats complementàries a la docència

 de l'assignatura Projecte d'equips i sistemes electrònics, impartida el darrer curs de l'especialitat

d'Electrònica Industrial a la EUETIT, i de les assignatures de Projectes de les titulacions d'Enginyeria

 Industrial Electromecànica i d'Enginyeria en Automàtica i Eletrònica de la ETSEIT, i té el suport de la

Direcció del Departament i de la EUETIT 

  Les nou edicions anteriors han deixat:

 

  • un conjunt de 187 conferències

  • la participació de 87 ponents

  • 9 llibres d'actes catalogats a les biblioteques de la UPC

 

    Les Jornades es desenvoluparan els DIMARTS, durant els mesos d' octubre, novembre i desembre,

en sessions dobles de mati (12 a 14h) i tarda (15 a 17h) els dies 26/10,  9/11, 16/11, 23/11,30/11 i

els dies 14/12 i 21/12, a la Sala de Conferències, edifici TR1, EUETIT. Cada conferenciant disposarà de

 30 minuts d’exposició més el col·loqui posterior. En finalitzar el cicle s'editarà i catalogarà un llibre d'Actes

 dels reculls de les Conferències.

 

 

Si sou personal vinculat a la Universitat i voleu exposar algun tema d’interès, ponència, projectes de transferència de tecnologia, aplicacions, dissenys, experiència docent,etc...

 

 

Si sou professional de la Industria que teniu la vostra activitat en el sector electrònic, elèctric o automàtica i voleu compartir les vostres experiències en el camp del disseny, producció, qualitat, comercial, etc...

 

            

 ...aquestes Jornades poden ser un bon marc de presentació i difusió del vostre treball. 

 

    Així dons demanem a tothom que tingui interès en participar en les properes Jornades, com a conferenciants, ompli la butlleta adjunta.

 

    Mercès per la vostra col·laboració.


 

Comitè Organitzador:

Carles Jaén

Manel Lamich

Vicenç Sala

Joan Salaet

 

Comitè Científic:

Josep Balcells

Gabriel Capellá

Rafael Pindado

José Luis Romeral

 

 

Departament d' Enginyería Electrònica

C./ Colom, 1,  08222 Terrassa

Secretària: Srta Marta Monzonis ( de dilluns a divendres de 9:00h a 15:00h )

 

       93.739.82.35

       93.739.80.16

                      monzonis@eel.upc.es

 

 

 

1ª Crida a la Participació


Butlleta proposta de conferència  

                                                                                                    
HOME ARRIBA

   

 

 Eva Garcia