JCEE’04

 

 

 

26 OCTUBRE MATÍ

26 OCTUBRE TARDA

 

12:15-13: MICAH ORTUZAR. DEE TERRASSA

 

SISTEMA AUXILIAR D'ENERGIA PER A VEHICLE

 ELÈCTRIC BASAT EN ULTRACONDENSADORS

 

 

 

15-16: MICAH ORTUZAR. DEE TERRASSA

 

 FILTRE ACTIU  IMPLEMENTAT AMB

CONVERTIDOR MULTINIVELL

 

 

 

13-14: JOSEP BALCELLS. DEE TERRASSA

 

NOVES TÈCNIQUES DE CONTROL DE CONVERTIDORS

 

 

 

 

16-17: R. PINDADO, C. JAEN, J. POU.  DEE TERRASSA

 

L'ENERGIA EÒLICA A ESPANYA I LA SEVA

 SITUACIÓ AL MERCAT MUNDIAL

 

 

9 NOVEMBRE MATÍ

9 NOVEMBRE TARDA

 

12:15-13: CARLES JAEN. DEE TERRASSA

 

L'ENGINYERIA TÈCNICA EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

 AL CAMPUS DE TERRASSA. PRESENT I FUTUR

 

 

15-16: RICARD AMBRONA. SCHNEIDER ELECTRIC

 

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A PROJECTES

 D’AUTOMATITZACIÓ INTEGRALS

 

 

 

13-14: MARCOS FAUNDEZ. EUPMT

 

MILLORES A LA VULNERABILITAT DELS

 SISTEMES DE RECONEIXEMENT BIOMÈTRICS

 

 

 

16-17: MANUEL LAMICH DEE TERRASSA

 

MONITORITZACIÓ I SUPERVISIÓ DE PRESSIÓ I

TEMPERATURA ALS PNEUMÀTICS D’UN VEHICLE

 

16 NOVEMBRE MATÍ

16 NOVEMBRE TARDA

 

12-13: RAQUEL EGEA . PROGRAMA INNOVA (UPC)

 

APTITUDS I ACTITUDS DE L'EMPRENEDOR

 

 

 

15-16: DAVID GONZALEZ. DEE TERRASSA

 

MODULACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DE COMMUTACIO EN CONVERTIDORS COMMUTATS

 

 

 

13-14 : IÑAKI CANDELA. EE TERRASSA

 

FILTRES HÍBRIDS A QUATRE FILS

 

 

 

 

16-17: ALBERT MASIP .ESAII

 

Models LTI Intervalars en el Domini de la Freqüència

 

 

23 NOVEMBRE MATÍ

23 NOVEMBRE TARDA

 

12-13 : PEDRO MONAGAS . NETURING S.L.

 

MAMY T, EL NADÓ VIRTUAL

 

 

 

15-16: JOSEP POU. DEE TERRASSA

 

MODULACIÓ DISCONTÍNUA PWM EN

CONVERTIDORS DE TRES NIVELLS

 

 

 

13-14: XAVIER GAGO.DEE TERRASSA

 

EFECTES DE LES EMI RADIADES DE RF EN

SISTEMES DE MESURA DE BAIXA FREQÜÈNCIA

 

 

 

 

16-17: PEDRO RODRIGUEZ.EE TERRASSA

 

HARMÒNICS: PROBLEMES I SOLUCIONS

 EN SISTEMES TRIFÀSICS

 

 

30 NOVEMBRE MATÍ

30 NOVEMBRE TARDA

 

12-13:  ANDREAS PESTER.  Fachhochschule Teknikum Kärsten    

 

PRESENTACIÓ DE L'INSTITUT TECNOLÒGIC

                                       

 

 

 

15-15:40: JAUME GARCIA DÍAZ DEE TERRASSA

 

ESTACIÓ METEREOLÒGICA D’ALTES PRESTACIONS

 

 

 

 

13-14: CAROL RIUS I JORDI GINÉ.  CETIB  

     

 

PRESENTACIÓ DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS

 INDUSTRIALS: AVANTATGES I SERVEIS TÈCNICS

 

 

 

                                   

 

 

15:40-16:20: MIQUEL DELGADO. DEE TERRASSA

 

EQUIP D’EXPANSIÓ PER A DSP

 

 

 

 

16:20-17:00: JORDI ZARAGOZA. DEE TERRASSA

 

COMPARACIÓ D'UN CONTROL "SLIDING"  Vs UN

 CONTROL DIFÚS APLICAT A UN CONVERTIDOR CÛK

 

 

14 DESEMBRE MATÍ

14 DESEMBRE TARDA

 

 

 

 

12-14: JOSEP PLASSA. SICK

 

 

SEGURETAT EN LES MÀQUINES

 

 

 

 

15-15:40: JAVIER SOTIL. CIRCUTOR

 

SUPERVISIÓ I CONTROL ENERGÈTIC

 EN ENTORNS INDUSTRIALS  

 

 

 

 

15:40-16:20: VICENÇ M.SALA. DEE TERRASSA

 

CONVERTIDORS DC/AC MULTINIVELL: FUTURES

 APLICACIONS EN EL MON DELS AMPLIFICADORS D'AUDIO

 

 

 

 

16:20-17:00: JORDI MAYNÉ. SILICA AVNET IBERIA

 

ESTAT ACTUAL DELS COMPONENTS ELECTRÒNICS PER

 A LES COMUNICACIONS INALÀMBRIQUES

 

 

21 DESEMBRE MATÍ

21 DESEMBRE TARDA

 

12-12:40: JOAN SALAET. DEE TERRASSA

 

UNA EXPERIÈNCIA CCD AL PARAGÜAI

 

 

 

 

15-15:30: NESTOR BERBEL. DEE TERRASSA

 

CONVERTIDOR COMMUTAT DC-DC AMB CANCEL·LACIÓ

 DE L'ARRISSAT DE LA TENSIÓ DE SORTIDA

 

 

 

12:40-13:20: XAVIER PESO. DEE TERRASSA

 

ENGINYERIA D'APLICACIÓ: UN OFICI AMB FUTUR

 

 

 

 

15:30-16:00: JOAN MON. DEE TERRASSA

 

INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA UMTS

 

 

 

13:20-14: ERWIN JACKSON. DEE TERRASSA

 

SISTEMES DE RECONEIXEMENT  BIOMÈTRIC

 

 

 

16-16:45: JULI GARCIA . ENDESA

 

QUALITAT EN EL SUBMINISTRE ELÈCTRIC

 

 

 

 

 

 

Descarregar tríptic de les jornades

 

Galeria d' imatges de les JCEE'04

 

 

 

 

HOME A DALT