El Departament d'Enginyeria Electrònica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya organitza, 

en el Campus de Terrassa, les

 

XI JORNADES DE CONFERÈNCIES 

JCEE'05

           


 

Tendències, aplicacions, recerca i docència 

en el camp de l' Enginyeria Electrònica.

     Com en les edicions anteriors aquest cicle forma part de les activitats complementàries a la docència

 de l'assignatura Projecte d'equips i sistemes electrònics, impartida el darrer curs de l'especialitat

d'Electrònica Industrial a la EUETIT, i de les assignatures de Projectes de les titulacions d'Enginyeria

 Industrial Electromecànica i d'Enginyeria en Automàtica i Electrònica de la ETSEIAT, i

té el suport de la Direcció del Departament i de la EUETIT.

  Les deu edicions anteriors han deixat:

 

  • un conjunt de 218 conferències

  • la participació de 102 ponents

  • 10 llibres d'actes catalogats a les biblioteques de la UPC

 

    Les Jornades es desenvoluparan els DIJOUS, durant els mesos de novembre i desembre, en sessions

 dobles de mati (12 a 14h) i tarda (15 a 17h) els dies 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 15/12 i 22/12, a la

 Sala de Conferències, edifici TR1, EUETIT.

 Cada conferenciant disposarà de 30 minuts d’exposició més el col·loqui posterior.

 En finalitzar el cicle s'editarà i catalogarà un llibre d'Actes dels reculls de les Conferències.

 

 

Si sou personal vinculat a la Universitat i voleu exposar algun tema d’interès, ponència, projectes de transferència de tecnologia, aplicacions, dissenys, experiència docent,etc...

 

 

Si sou professional de la Industria que teniu la vostra activitat en el sector vinculat a l'electrònica, l'electricitat o l'automàtica i voleu compartir les vostres experiències en el camp del disseny, producció, qualitat, comercial, etc...

 

            

 ...aquestes Jornades poden ser un bon marc de presentació i difusió del vostre treball. 

 

    Així dons demanem a tothom que tingui interès en participar en les properes Jornades, com a conferenciants, ompli la butlleta adjunta.

 

    Mercès per la vostra col·laboració.


 

Comitè Organitzador:

Carles Jaén

Manel Lamich

Toni Arias

Montserrat Corbalán

 

Comitè Científic:

Josep Balcells

Gabriel Capellá

Rafael Pindado

José Luis Romeral

 

 

Departament d' Enginyeria Electrònica

C./ Colom, 1,  08222 Terrassa

Secretària: Srta Marta Monzonis ( matins de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres i

tardes de 15:30h a 17:30h dilluns i dimecres)

 

       93.739.82.35

       93.739.80.16

                    monzonis@eel.upc.es

 

 

 


                                                                                                    
HOME A DALT

   

 

 Marc Jaén