JCEE’05

 

 

 

10 NOVEMBRE MATÍ

10 NOVEMBRE TARDA

 

12:15-13: J.A. GALLARDO. DEE cAMPUS TERRASSA

 

Els títols de postgrau al Campus de Terrassa

en l’horitzó del EEES

 

 

15-16: I. Candela. EE Campus Terrassa

 

 Eliminació d’harmònics en xarxes de BT,

amb filtres híbrids

 

 

13-14: J. Bialasiewicz.

 

Introduction to wavelet transform

and its applications

 

    

 

16-17: J. Bordonau.   DEE Campus Nord

 

Aplicacions de l’electrònica de potència:

convertidor CC/CA multinivell

 

17 NOVEMBRE MATÍ

17 NOVEMBRE TARDA

 

12-13: C. Rius J. Giné . CETIB

 

Presentació del Col•legi d’Enginyers Tècnics:

avantatges i serveis tècnics

 

    

 

15-16: J.Plassa.  SICK Optic Electronic, S.A.

 

Seguretat en les màquines

(requisits per a un disseny segur)

 

 

13-14: J.M. Fuertes. ESAII Campus Nord

 

Disseny en els límits tecnològics.

L’exemple dels Grans Telescopis

 

 

 

16-17: C. Jaén .  DEE CAMPUS TERRASSA

 

Una nova experiència docent en el desenvolupament

de projectes electrònics

 

    

24 NOVEMBRE MATÍ

24 NOVEMBRE TARDA

 

12-12:40: . I. Esquerra. TSC Campus Terrassa

 

Ordinadors que parlen, s’emocionen i canten

 

 

 

15-16: E. Valencia. EUOOT

 

Calibratge de càmeres 3CCD per a mesurar petites diferències de color

 

 

12:40-13:20: R. Lamaison. DEE Campus Nord

 

Energia solar fotovoltaica

 

 

16-17: J. Balcells. DEE Campus Terrassa

 

 

Tècniques de filtrat per a la correcció d’harmònics

 a les xarxes

 

 

 

13:20-14: E. Puig. CTT Campus Terrassa

 

Presentació del Centre de Transferència de tecnologia

 

01 DESEMBRE MATÍ

01 DESEMBRE TARDA

 

12-12:40 : V. Sala. DEE Campus Terrassa.

 

El futur dels amplificadors d’àudio:

Amplificadors D-Class de 3 nivells

 

 

15-15:40: J.Oton.  EUOOT

 

Calibratge de pantalles de cristall líquid per a treballar com a moduladors especials de fase

 

 

12:40-13:20 : M. Sánchez. EtsEiat.

 

Sessions informatives titulacions 2n cicle

 

 

15:40-16:20 : M. casals. EtsEiat.

 

Sessions informatives titulacions 2n cicle

 

 

13:20-14: B. Garcia. Circutor

 

Mesura i registre de paràmetres elèctrics

 

 

 

 

16:20-17: E.Castilla. Circutor

 

Comunicacions PLC:

Aplicació a sistemes de mesura d’energia

 

15 DESEMBRE MATÍ

15 DESEMBRE TARDA

 

12-12:40:  P. Monagas.   

 

El xip de vehicles

                                     

 

 

 

15-15:40: J. Mon.  DEE Campus Terrassa

 

Implementació amb DSP de tècniques de modulació SSCG per a reducció d’EMI en fonts commutades

 

 

12:40-13:20:  E. Cirera  INFAIMON

 

shErlock.

Programes gui per al control per visió en aplicacions

                                     

   

 

 

15:40-16:20: J. Mayné.  Silica Avnet Iberia

 

DSP, Microcontrol.lador, o DSC?

Noves tendències tecnològiques

 

 

13:20-14: D.Pérez - T. Salvador .  DEE Campus Terrassa

 

Inversor de tensió d’aplicació docent en

 electrònica de potència i control

 

                                   

 

16:20-17:00: JORDI ZARAGOZA. DEE TERRASSA

 

Control avançat en convertidors multinivell

 

 

22 DESEMBRE MATÍ

22 DESEMBRE TARDA

12-13: J. Gago.  DEE Campus Terrassa

 

Interferències de RF en amplificadors d’audio:

mesura i solucions 

 

15-16: J. Cusidó. DEE Campus Terrassa

 

Injecció de senyal de test per a la diagnosi de màquines elèctriques rotatives

 

 

13-14: A. Masip.  ESAII Campus Terrassa

 

Identificació i control robust d’un procés de laboratori. Treball amb polinomis incerts 

 

16-16:45: M. Corbalan. DEE Campus Terrassa

 

Diferents estratègies de reconeixement utilitzant un correlador òptic

 

 

Descarregar tríptic de les jornades

 

            

HOME A DALT