JCEE’06

 

 

 

9 NOVEMBRE MATÍ

9 NOVEMBRE TARDA

 

12:15-13: M. Tàpies, J. Escofet, M. Ralló. EUOOT

 

Mesura automàtica del factor de cobertura d’un teixit

 

 

  

 

15-16:  M. Lamich  DEE Campus Terrassa.

 

Filtres actius de potèncIa

 

 

  

 

13-14: J. Mayne.  Silica-Avnet

 

Estat actual de les memòries en els sistemes basats en microcontroladors

 

     

 

16-17: C. Jaén. DEE Campus Terrassa.

 

 models adaptatius basats en el promig local de variables

 

 

  

16 NOVEMBRE MATÍ

16 NOVEMBRE TARDA

 

12-13: P. Bogonez . DEE Campus Nord

 

Mesura de bioimpedancies per a la detecció de l’estat dels organs

 

      

 

15-16: F.J. Sanchez.  DEE EPSC.

 

La millora contínua de les assignatures de sistemes digitals de l'EPSC-UPC basades en l’aprenentatge cooperatiu i adaptades a l'EEES

 

 

  

 

13-14: L. Nescolarde. DEE Campus Terrassa.

 

Mesures de bioimpedancia en pacients en diálisi: Relació amb la clínica

 

  

 

16-17:  m. faundez. eupmt.

 

 

experiments pràctics sobre la vulnerabilitat de sistemes biometrics

 

 

  

23 NOVEMBRE MATÍ

23 NOVIEMBRE TARDE

 

12-13: S. Busquets. DEE Campus Terrassa.

 

Sistema autònom de generació d’energia renovable (SAGER)

 

 

 

15-16: V. Sala. DEE Campus Terrassa.

 

Els amplificadors d’àudio: Passat, present i futur

 

 

13-14: D. Guasch.  Càtedra d’accessibilitat: arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom

 

La Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, un plantejament integral en matèria de discapacitat

 

  

 

16-17: T. ARIAS. DEE Campus Terrassa.

 

Control vectorial de motors d'imants permanents. Aplicacions i estratègies Sensorless

 

 

  

30 NOVEMBRE MATÍ

30 NOVEMBRE TARDA

 

12-13:  A. Lecha, O. Verdu.  INFAIMON

 

Aplicacions de visió artificial

 

 

 

15-16: J. Balcells.    DEE Campus Terrassa

 

Correcció d’harmònics a la xarxa elèctrica: Tècniques de filtrat

 

 

13-14: x. estaran

 

pResentació del programa innova

 

  

 

 

16-17: J.R. Morros, V. Vilaplana, C. Martínez, J. Cruz, F.Marqués.  TSC

 

Reconeixement de cares en sales intel·ligents

 

 

14 DESEMBRE MATÍ

14 DESEMBRE TARDA

 

12-12:40:  L. alonso, i. Durany.    CETIB

 

Presentació del Col·legi d’Enginyers Tècnics: avantatges i serveis tècnics

                                      

 

 

15-16: J. Plassa .  SICK

 

Lectors de codis de barres i traçabilitat
 

 

 

13-14: J. Plassa .  SICK

 

Seguretat de les màquines. Com fer un disseny segur

 

                                   

 

16-17: E. Aldabas, J.M. Cisa. DEE Campus Terrassa

 

Introducció als códis de Hamming

 

 

21 DESEMBRE MATÍ

21 DESEMBRE TARDA

12-13: v. espinosa .  eupmt

 

estat de l'art dels sensors d'imatge per fotografia

 

 

15-16: J. AUTONELL. CIRCUTOR S.A.

 

cOMUNICACIONS plc APLICAT A COMPTADORS D'ENERGIA

 

 

13-14: v. espinosa .  eupmt

 

detecció de l'efecte corona mitjançant sensors de radiació uv

 

 

 

16-16:45: F. pascua. Enervolt Iberica S.A.

 

Electrònica i Energía Solar Fotovoltaica. Una realitat.

 

 

 

 

Descarregar tríptic de les jornades

 

            

HOME A DALT