JCEE’11

 

 

 

10 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

 

13:30h: iNAUGURACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

13:30h: Carles Jaen

 (Dep. Eng. Electrònica EET)

 

"Equalització de bateries en vehicles elèctrics"

 

 

 

 

 

 

 

13:45h: Montse Corbalán - Carles Jaen - Manel Lamich (Dep.Eng. Electrònica EET)

 

"El Vehicle elèctric. Estat actual i tendències"

 

 

14:30h: Manel Lamich

(Dep. Eng. Electrònica EET)

 

"Emmagatzematge d’energia en vehicles elèctrics"

 

 

 

14:30h:  Hector Ruiz

 (INFAIMON)

 

"Sistemas de visión artificial en la industria"

 

 

24 NOVEMBRE

1 DESEMBRE

 

13:30h: Emiliano Aldabas

 (Dep. Ing. Elèctrica EET)

 

"Solución analítica de las ecuaciones del motor de inducción"

 

 

 

 

13:30h: Josep balcells

 (Dep. Eng. Electrònica)

 

"Estabilización de la tensión de BT con SVC"

 

 

 

 

 

14:30h: Carme Salvador

 (Certified Professional Coactive Coach)

 

"Habilitats de coaching per treballar en equip"

 

 

 

 

 

14:30h:

 

 

 

 

 

 

15 DESEMBRE

22 DESEMBRE

 

 

 

 

13:30h: Joan Pallissé

(CIRCUTOR)

 

"Recàrrega de cotxes elèctrics"

 

 

 

 

 

 

 

13:30h: Lluis Ferrer

(Dep. Eng. Electrònica EET)

 

"Wavelets lifting basades en interpolació polinómica"

 

 

 

 

14:30h: cloenda

 

 

 

 

 

 

Descarregar tríptic de les jornades

 

            

   
   
HOME A DALT

 

                                                                  

                                                                                                                                                                Joan Carles Pineda