El Departament d'Enginyeria Electrònica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya organitza, 

en el Campus de Terrassa, les

 

XIX JORNADES DE CONFERÈNCIES 

JCEE'14

           


 

Tendències, aplicacions, recerca i docència 

en el camp de l' Enginyeria Electrònica.

     Les edicions anteriors formàven part de les activitats complementàries a la docència

 de l'assignatura Projecte d'equips i sistemes electrònics, impartida el darrer curs de l'especialitat

d'Electrònica Industrial a la EET, i de les assignatures de Projectes de les titulacions d'Enginyeria

 Industrial Electromecànica i d'Enginyeria en Automàtica i Electrònica de la ETSEIAT.

A partir d'aquesta edició l'activitat s'emmarca dins l'assignatura Projecte de sistemes electrònics aplicats a les energies renovables i eficiència energètica.

L'activitat compte amb el suport de la Direcció del Departament i de la escola EET.

  Les divuit edicions anteriors han deixat:

 

  • Un conjunt de 353 conferències

  • La participació de 145 ponents

  • 18 llibres d'actes catalogats a les biblioteques de la UPC

 

    Les Jornades es desenvoluparan els DIMARTS, durant els mesos d'abril, maig i juny en sessió única de 10:00h a 12:00h els dies 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5 i 3/6 a la Sala de Conferències, edifici TR1, EET.

 Cada conferenciant disposarà de 90 minuts d’exposició més el col·loqui posterior.

 En finalitzar el cicle s'editarà i catalogarà un llibre d'Actes dels reculls de les Conferències.

 

 

Si sou personal vinculat a la Universitat i voleu exposar algun tema d’interès, ponència, projectes de transferència de tecnologia, aplicacions, dissenys, experiència docent,etc...

 

 

Si sou professional de la Industria que teniu la vostra activitat en el sector vinculat a l'electrònica, l'electricitat o l'automàtica i voleu compartir les vostres experiències en el camp del disseny, producció, qualitat, comercial, etc...

 

            

 ...aquestes Jornades poden ser un bon marc de presentació i difusió del vostre treball. 

 

    Així dons demanem a tothom que tingui interès en participar en les properes Jornades, com a conferenciants, ompli la butlleta adjunta.

 

    Mercès per la vostra col·laboració.


Comitè Organitzador:

Carles Jaén

Manel Lamich

 

Comitè Científic:

Josep Balcells

Gabriel Capellà

Xavier Gago

José Luis Romeral

 

Departament d' Enginyeria Electrònica

C./ Colom, 1,  08222 Terrassa

Secretària: Srta. Marta Monzonis (matins de dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h i la tarda del dilluns de 15:00h a 17:30h)

 

       93.739.82.35

       93.739.80.16

                    marta.monzonis@upc.edu

 

 

 

 


                                                                                                    
HOME A DALT

   

 Joan Carles Pineda