Dimarts, 21 de novembre de 2017

El CRIT
Missió
Ubicació
Estructura
Personal
Col.laboracions
Acreditacions
Contacta'ns

El CRIT: QUI SOM
 
La toxicologia estudia els efectes adversos de compostos químics, agents físics i biològics sobre els éssers vius i el medi ambient.
 

El Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT) forma part de la Xarxa Tecnio de Centres de Innovació Tecnològica, de la Generalitat de Catalunya, formada per grups de recerca i unitats amb capacitat d'oferir i prestar serveis d'Innovació Tecnològica a les empreses de Catalunya, per millorar la seva competitivitat.

El Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia (CRIT) de la UPC té el seu origen en el Laboratori de Toxicologia Ambiental (Intexter) creat l'any 1993.© 2017 - Serveis Informàtics Campus Terrassa - UPC
WEB CRIT XARXA IT CIDEM